-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

JTACs op Corsica
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Franse leger van 10 tot 30 september de oefening Serpentex op Corsica. De internationale oefening moet Joint Terminal Attack Controllers (JTAC) voorbereiden op operationele opdrachten. Ook een Belgisch detachement neemt deel.