-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Land- en Luchtcomponent samen in actie

Defensie organiseert op 13 september een Joint Power demonstratie op de militaire luchtmachtbasis in Florennes. Tijdens deze demonstratie tonen de Landcomponent en de Luchtcomponent hoe ze samen kunnen werken bij speciale operaties.

Luchtcomponent steunt de Nationale MS-Liga

Op 3 en 4 september 2016 zal de Belgische Luchtcomponent steun leveren aan de Nationale Multiple Sclerose Liga (MS-Liga) in het Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (KMILO). Verschillende sportactiviteiten worden georganiseerd in het bosrijke gebied van Eupen.

Defensie stuurt 5 militairen naar Rio

Defensie is fier om 5 militairen te tellen in de Belgische delegatie voor de Olympische Spelen van Rio van 5 tot 21 augustus. De soldaten Toma Nikiforov (Judo), Elke Vanhoof (BMX), Marten Van Riel (Triatlon), Ruben Scheire en Jens Schuermans (Mountainbike) dragen de kleuren van Defensie tijdens de twee weken durende competitie.

De Minister van Defensie onthult de nieuwe jeep van Defensie

De minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput zal maandag een prototype onthullen van de door Defensie aangekochte jeep. Onder de schuilnaam FOX zal dit voertuig de ILTIS vervangen als verbindings- en commandovoertuig. Het is in de eerste plaats bestemd voor de eenheden van de Lichte Brigade.

Voorbereidingen voor het defilé van 21 juli 2016

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag vindt op 21 juli het militaire en burgerdefilé plaats op en rond het paleizenplein in Brussel. De deelnemende militaire eenheden bereiden zich voor op de verschillende fases van dit evenement in het militaire kwartier van Peutie.

 

82ste jaarlijkse parade aan de Cenotaaf in Londen

Op zaterdag 16 juli neemt Defensie deel aan de traditionele plechtigheid aan de Cenotaaf in Londen ter nagedachtenis van de gesneuvelde landgenoten tijdens de twee Wereldoorlogen. Verschillende Belgische en Britse autoriteiten zullen deze plechtigheid bijwonen.

Accreditatieprocedure voor het defilé van 21 juli 2016

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal op 21 juli 2016 het traditionele burgerlijke en militaire defilé plaatsvinden in Brussel. Het defilé opent met een luchtdefilé gevolgd door het defilé te voet en gemotoriseerd in de straten van Brussel.

35ste NAVY DAYS in Zeebrugge op 1 en 2 juli

Dit jaar organiseert de Marine haar 35ste editie van de Navy Days op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli. De Marinebasis is beide dagen doorlopend open voor het publiek van 10.00 uur tot 18.00 uur en de toegang is gratis! De bemanningen van talrijke Belgische en buitenlandse schepen verwachten je.

België aan het hoofd van de Europese Trainingsmissie in Mali.

Op 3 juli 2016 zal brigadegeneraal Erik Harvent, commandant van de Medium Brigade de leiding nemen over de Europese Trainingsmissie in Mali (EUTM). Tijdens een plechtigheid in Bamako zal hij de fakkel overnemen van de Duitse brigadegeneraal Werner Albl.

Historische vondst in de loopgraven van Diksmuide

Archeologen deden per toeval een historische vondst in de loopgraven van Diksmuide. Ze legden restanten bloot van Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog. De afgelopen jaren werden in de Westhoek stoffelijke overschotten teruggevonden van Duitse, Franse en Commonwealth-soldaten, maar sinds 1952 nooit meer van Belgische militairen.

Pages