-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

De Minister van Defensie onthult de nieuwe robot van DOVO

De minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput zal dinsdag 17 oktober de nieuwe robots van Defensie onthullen. Deze robots zijn bestemd voor de opdrachten van DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. 

Plechtigheid ter nagedachtenis van alle militairen die hun leven gaven in bevolen luchtdienst

Op zaterdag 14 oktober 2017 om 11u30 vindt de jaarlijkse Remembrance Day-plechtigheid plaats aan het Militaire Luchtvaart Memoriaal in het Brusselse Jubelpark (naast het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis).

De Koning bezoekt de Koninklijke School voor Onderofficieren

Op woensdag 18 oktober brengt de Koning een werkbezoek aan de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Sint-Truiden. Tijdens zijn bezoek krijgt de Koning een overzicht van de door de school gebruikte middelen voor de vorming van jonge rekruten

 

Medische inzet voor Europese gevechtsgroep op de proef gesteld

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput zal op dinsdag 17 oktober de medische oefening Medical Diamond bijwonen. De Medische Component test van 9 tot 22 oktober haar capaciteiten over de grens in Vlissingen.

Defensie rekruteert fors meer in 2018

Defensie rekruteert de volgende maanden heel wat nieuwe medewerkers. Het rekruteringsjaar start officieel op 11 oktober 2017 met de bekendmaking van alle vacatures voor het wervingsjaar 2018 door de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken,  Steven Vandeput.

Belgian Land Forces Day op 6 oktober

De Landcomponent van Defensie heeft het genoegen om de pers op vrijdag 6 oktober uit te nodigen tijdens de 'Belgian Land Forces Day' in het Jubelpark te Brussel.

Vleugeluitreiking aan de nieuwe piloten bij de Luchtcomponent

Op woensdag 27 september om 14.30 uur organiseert het Competentiecentrum van de Luchtcomponent (CC Air) de jaarlijkse vleugeluitreiking op de vliegbasis Bevekom.

Deze plechtigheid, onder leiding van de korpsoverste van het CC Air, Kolonel vlieger Patrick Goossens, wordt bijgewoond door meerdere nationale en internationale autoriteiten.

Perspunt Operaties met de focus op de operaties in de Baltische regio

Op donderdag 21 september 2017 stelt Defensie haar lopende opdrachten voor. Tijdens dit perspunt zal er een bijzondere aandacht besteed worden aan de operaties die door Defensie in de Baltische regio werden en nog worden uitgevoerd.

Boodschap van hoop tijdens herdenkingsplechtigheid Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk

De 73ste editie van de jaarlijkse bedevaart in het Fort van Breendonk zal op woensdag 20 september plaatsvinden. De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput en de Chef van Defensie, generaal Marc Compernol zullen de plechtigheid bijwonen.

Tropical training in Gabon : focus op de toekomstige speciale operaties

Van 15 september tot 15 oktober houdt de Lichte Brigade een training in Gabon. Tijdens deze oefening zullen zo’n 800 militairen van Land-, Lucht- en Medische component ontplooien naar het Afrikaanse land.

Focus op speciale operaties

Pages