-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Een nieuwe baas voor de Narcis

Op woensdag 25 januari werd het commando van de mijnenjager M923 Narcis overgedragen aan luitenant-ter-zee 1ste klasse Gianni Vangaever. Hij volgt luitenant-ter-zee 1ste klasse Anne Van Bree op, die een staffunctie zal vervullen. De aanstelling gebeurde door kapitein-ter-zee Carl Gillis, directeur Operaties.

Russisch vliegdekschip op weg naar huis

Op dinsdag 24 en woensdag 25 januari heeft de Belgische marine de Russische vliegkampgroep Kuznetsov geschaduwd. In samenwerking met onze buurlanden en de NAVO werden de Russische schepen gevolgd tijdens hun volledige doorvaart door de Kanaalzone en de Noordzee.

Een nieuwe bevelhebber voor de Louise-Marie

Op vrijdag 20 januari kregen het fregat F931 Louise-Marie en zijn bemanning een nieuwe bevelhebber. Tijdens een militaire plechtigheid op de marinebasis van Zeebrugge heeft divisieadmiraal Wim Robberecht, de commandant van de Marinecomponent, fregatkapitein Guy Schotte aangesteld als nieuwe bevelvoerder van het schip.

Laatste voorbereidingen voor kandidaat-onderofficieren

De nieuwe lichting kandidaat-onderofficieren en -officieren van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) zit momenteel in de laatste rechte lijn van de eerste fase van de militaire opleiding. Van 9 tot 19 januari oefenen ze in Elsenborn, Brustem en Leopoldsburg alle technieken en tactieken die ze tijdens hun eerste twee maanden als militair leerden.

De Binationale Technische Servicedienst, een schot in de roos

Zes maanden na de oprichting van de Belgisch-Nederlandse Binationale Technische Servicedienst (BTS) is de verhouding tussen vaar- en walpersoneel verbeterd. De samenwerking verloopt voorbeeldig. Niet omdat het zo bedacht is, maar omdat de goede mensen op de juiste plaats zitten. De oprichting levert ontegensprekelijk een grote winst op voor beide partijen.

Pages