-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De toekomst van de mijnenjacht op zee

Op initiatief van de Belgische en de Nederlandse marine vonden op 15 en 16 december contactdagen plaats over de vernieuwing van de mijnenjachtcapaciteit. Dit gebeurde in het NAVO Center of Excellence EGUERMIN, de Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding in Oostende.

Technicus bij de marine, een aantrekkelijk beroep

Sinds maandag 12 december wordt de mijnenjager M924 Primula ingezet als opleidingsplatform voor de leerling-onderofficieren van de technische school van het Competentiecentrum van de Marinecomponent.

De toekomst van de zee, de zee van de toekomst

Op 14 december kondigde staatssecretaris Philippe De Backer de ontwikkeling aan van een langetermijnvisie 2050 voor de Noordzee. Het kick-offevent van dit initiatief vond plaats op de marinebasis van Zeebrugge.

De Godetia op terugtocht van haar Afrikaans avontuur

Het logistiekesteunschip A960 Godetia is begonnen met zijn terugtocht naar België en wordt op 18 december in zijn thuishaven Zeebrugge verwacht. De Godetia heeft twee geslaagde internationale missies achter de rug waarop de bemanning terecht trots mag zijn.

Regenboogspot op Defensie

De vzw Belgian Defence Rainbow Community (BELDEFRAC) werd op 7 december officieel voorgesteld in de Prins Albert Club in Brussel.

Pages