-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Koninklijk Werk IBIS heeft weer een opleidingsschip

Voor het eerst in 25 jaar beschikt de instelling Koninklijk Werk IBIS weer over een eigen opleidingsvaartuig, de Lady Grey.

The next generation of mine counter measure, pionier in prospectie

Op initiatief van de Belgische Defensie demonstreerden vier firma's in september tijdens de Mine Countermeasure (MCM) Trials hun onbemande mijnenbestrijdingssystemen. Binnen tien jaar zal de huidige mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische marine het einde van haar levenscyclus bereiken.

De Louise-Marie: speerpunt van de marine

Op vrijdag 23 december voer het fregat Louise-Marie weer binnen in zijn thuishaven na zes weken inzet tijdens operatie Sophia van de European Union Naval Force – Mediterranean (EUNAVFOR MED).

Fregat Louise-Marie keert terug

Het Belgische fregat Louise-Marie is op vrijdag 16 december vanuit Catania in Sicilië terug naar zijn thuisbasis in Zeebrugge vertrokken. Een maand lang nam het deel aan operatie Sophia, waarmee de Europese Unie de mensensmokkel op de Middellandse Zee een halt wil toeroepen en verder verlies van mensenlevens op zee wil voorkomen.

Onze inzet gaat verder

De hoofdopdracht van Defensie is bijdragen aan militaire operaties van onder andere de NAVO, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Een beeldoverzicht van de actuele operaties.

Pages