-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Herdenking raid op Zeebrugge

Op 29 en 30 april organiseerde het feestcomité Zeebrugge de 99ste herdenking van de raid van de HMS Vindictive op Zeebrugge. Dit gebeurde met een bloemenhulde aan het monument op de zeedijk van Zeebrugge en een oecumenische dienst in de Sint-Donaaskerk, opgeluisterd door de Koninklijke Scouts Harmonie St.-Leo.

Een nieuwe commandant voor de Bellis

Op donderdag 20 april kreeg de bemanning van de mijnenjager M916 Bellis een nieuwe commandant en werd de scheepsbel overhandigd.

De Pollux test zijn SeadeFNder

Van 19 tot 21 april heeft het patrouillevaartuig Pollux in Nederland testen uitgevoerd met zijn boordmitrailleur.

Sint-Niklaas hernieuwt banden met Defensie

Op 21 april heeft de stad Sint-Niklaas ter gelegenheid zijn 800-jarig bestaan zijn peterschappen over het fregat Louise-Marie en het 11 Bataljon Genie hernieuwd. De ceremonie ging gepaard met een militaire parade op de Grote Markt en een tentoonstelling in het stadhuis.

De nieuwe reddende engel op zee

Op vrijdag 14 april heeft weervrouw Sabine Hagedoren het nieuwe multifunctionele schip Sirius gedoopt. Dit gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts en alle kustwachtpartners, waaronder de Marinecomponent, vertegenwoordigd door kapitein-ter-zee Vincent Hap.

Pages