-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Louise-Marie even op adem en terug richting ruime sop

Het fregat F931 Louise-Marie heeft op maandag 30 januari Zeebrugge verlaten richting Den Helder (Nederland) waar alle grote wapensystemen getest en ook geladen worden. Nadien vaart de Louise-Marie richting Bergen (Noorwegen) waar het opgenomen wordt in de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) en de NATO Response Force, die binnen een termijn van vijf dagen tussenbeide kan komen.

Winterkamp op zee

De leerlingen van de Koninklijke Militaire School houden hun winterkampen. Voor de toekomstige officieren van de Marine betekent dat een verblijf van twee weken op zee.

Een nieuwe baas voor de Narcis

Op woensdag 25 januari werd het commando van de mijnenjager M923 Narcis overgedragen aan luitenant-ter-zee 1ste klasse Gianni Vangaever. Hij volgt luitenant-ter-zee 1ste klasse Anne Van Bree op, die een staffunctie zal vervullen. De aanstelling gebeurde door kapitein-ter-zee Carl Gillis, directeur Operaties.

Russisch vliegdekschip op weg naar huis

Op dinsdag 24 en woensdag 25 januari heeft de Belgische marine de Russische vliegkampgroep Kuznetsov geschaduwd. In samenwerking met onze buurlanden en de NAVO werden de Russische schepen gevolgd tijdens hun volledige doorvaart door de Kanaalzone en de Noordzee.

Een nieuwe bevelhebber voor de Louise-Marie

Op vrijdag 20 januari kregen het fregat F931 Louise-Marie en zijn bemanning een nieuwe bevelhebber. Tijdens een militaire plechtigheid op de marinebasis van Zeebrugge heeft divisieadmiraal Wim Robberecht, de commandant van de Marinecomponent, fregatkapitein Guy Schotte aangesteld als nieuwe bevelvoerder van het schip.

Pages