-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Sail to your dream

Op woensdag 1 maart heeft de Marinecomponent twee van zijn schepen voor het publiek opengesteld. Aan de Rigakaai in Gent lagen de mijnenjager Primula en het patrouilleschip Pollux aangemeerd voor het rekruteringsevenement Sail to your dream.

Narcis maakt drie ton explosieven onschadelijk in Kanaal

De Belgische mijnenjager M923 Narcis heeft tijdens een NAVO-operatie in het Kanaal drie ton explosieven uit de beide wereldoorlogen opgeruimd.

Het fregat Louise-Marie gaat op jacht

Sinds begin februari maakt het fregat F931 Louise-Marie deel uit van de maritieme gevechtsgroep van de NAVO (SNMG1). Het was de laatste weken alle hens aan dek tijdens twee internationale oefeningen: Dynamic Guard voor de kust van Noorwegen en de Noorse onderzeebootoefening TG17.

Nieuw vaartuig voor vernieuwde Kustwacht

Vorige week is de Sirius aangekomen in zijn thuishaven Oostende. De Sirius is het nieuwste vaartuig van DAB Vloot, de reder van de Vlaamse overheid. Het zal op termijn de Zeehond vervangen als sleper en brandbestrijdingsvaartuig.

VSW-team bereidt zich voor op grote oefeningen

Het VSW-team, dat kust- en havenzones ontmijnt, maakt zich klaar voor de grootste ontmijningsoefening van de NAVO. Als voorbereiding heeft het team van 13 tot 17 februari geoefend op het meer van l'Eau d'Heure. Voor het eerst hebben ze daarbij alle drie hun REMUS-ontmijningstuigen tegelijk ingezet.

Pages