-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De marine opent haar deuren voor de jeugd

Van 8 tot 12 mei organiseerde de marinebasis in Zeebrugge een stage voor een twaalftal jongeren van de studierichting Organisatiehulp uit het Oscar Romerocollege in Dendermonde. Met die stages wil de Marinecomponent jongeren warm maken voor een job bij de marine; ze passen in haar nieuwe bedrijfscultuur voor aanwervingen.

69 jaar BENESAM-akkoorden

Op 10 mei 1948, vandaag precies 69 jaar geleden, beslisten de Nederlands en Belgische regering om een militaire overeenkomst te sluiten, met name BENESAM. Dit idee, om tijdens oorlogstijd een overkoepelende staf te hebben, was initieel een geheim verdrag! De overeenkomst legde de basis voor wat uiteindelijk de Admiraliteit Benelux (ABNL) zou worden.

De diehards van de Belgian Section Royal Navy

Vandaag, 8 mei, is het Bevrijdingsdag, de dag waarop de meeste Europese landen het einde of de wapenstilstand van de Tweede Wereldoorlog vieren. Op V-dag herdenken ze de overwinning op Duitsland. Dit gebeurde ook dank zij een aantal diehards van de Belgian Section Royal Navy.

De mijnenjager Primula richting hoge Noorden

De M924 Primula is op 27 april richting Oslo Fjord vertrokken. Daar zal het schip het mijnenbestrijdingseskader van de NAVO vervoegen. De Primula had enkele weken het eskader verlaten voor een technisch onderhoud.

Lentecampagne van Nautische School is schot in de roos

De lentecampagne voor de leerlingen wachtofficier is op 24 april van start gegaan en zal ongeveer één maand duren. Tijdens die intensieve trainingsperiode zullen zowel de leerling-wachtlopers van de wapenscholen als de leerling-navigators hun cursus beëindigen.

Pages