-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De Narcis is klaar voor NAVO-inzet

De mijnenjager Narcis vertrekt op 12 februari naar Normandië met de mijnenbestrijdingsgroep van de NAVO. Van 30 januari tot 10 februari heeft de bemanning zich daarop voorbereid bij de trainingseenheid voor mijnenbestrijdingsschepen van de Belgische en Nederlandse marine.

Marine test nieuw wapen

Eind 2016 werd de beslissing genomen om bij de marine het precisiegeweer Accuracy International Arctic Warfare te vervangen door de FN SCAR-H PR.

De ijzeren wil van Jonas

Op vrijdag 4 februari had Jonas Coopman niet veel moeite om zijn laatste marathon af te sluiten voor het goede doel. Als scheepsduiker aan boord van de mijnenjager M923 Lobelia zette hij zich in door duizend kilometer te lopen voor het goede doel 'To walk again' van Marc Herremans.

NAVO-eskader meert aan in Zeebrugge

Sinds eind vorige week zijn drie schepen van het NAVO-mijnenbestrijdingseskader te gast in Zeebrugge. Twee weken lang trainen die mijnenjagers hoe ze hun bemanning kunnen beschermen, te land en op zee.

Een nieuwe commandant voor de Leopold I

Op maandag 30 juni heeft fregatkapitein Ralf Otto het bevel overgenomen van het fregat Leopold I. Hij volgt fregatkapitein Luc De Maesschalck op, die op zijn beurt de leerstoel Marine van het Defensie College in Brussel zal overnemen. De intredende commandant werd aangesteld door kapitein-ter-zee Carl Gillis, directeur Operaties.

Pages