-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Feest in Bergen

Op donderdag 29 juni werd de nieuwe commandant van de mijnenjager M923 Narcis aangesteld op de Grote Markt van peterstad Bergen. Luitenant-ter-zee Dieter Moors volgt luitenant-ter-zee Gianni Vangaever op.

Fregat redt 118 vluchtelingen nabij Libische kust

Op 29 juni heeft het fregat Louise –Marie 118 vluchtelingen gered nabij de Libische kust.

Een aangename Spaanse verrassing in Antwerpen

Op woensdag 28 juni meerde het Spaanse zeilopleidingsschip Juan Sebastian de Elcano aan in Antwerpen. Tot en met zondag 2 juli 2017 is het schip open voor het grote publiek.

Oefening in Antwerpse haven

Van 26 tot 29 juni vond in de haven van Antwerpen de gecoördineerde havenbeschermingsoefening Joint Protector plaats tussen de verschillende burger-en militaire veiligheidsdiensten. De Antwerpse haven werd uitgekozen voor haar strategische en centrale ligging.

Fregat Louise-Marie klaar voor operatie Sophia

Het Belgische fregat F931 Louise-Marie vertrok vorige week vanuit zijn thuishaven met 176 personen aan boord. De vaste bemanning is vergezeld van een Nederlandse ploeg van 21 seatrainers, die gedurende de eerste week ondersteuning geeft bij een doorgedreven training.

Pages