-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Special forces heroveren gekaapt schip

Op het 'gekaapte' fregat Leopold I vond op 27 april een gijzelingsactie plaats in de haven van Zeebrugge. De special forces kregen de opdracht de situatie te ontmijnen met de hulp van het patrouillevaartuig Castor.

NAVO-oefening Brave Beduin

In het Deense Skive vindt van 25 tot 28 april de NAVO-oefening Brave Beduin plaats. 320 deelnemers uit vijftien lidstaten en het NAVO-hoofdkwartier trainen er hun reacties op chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) aanvallen.

Zeventig jaar marine in Oostende

De marine bestaat zeventig jaar. Om dat te vieren, rollen we de rode loper uit voor het artistiek traject ZILT. Een expo met beeldmateriaal en objecten uit het verleden, brengt de tot de verbeelding sprekende geschiedenis van de marine tot leven.

De balans, een maand na de aanslagen

Op 21 april had Defensie de nationale pers uitgenodigd voor een persconferentie in het kwartier Koningin Elisabeth in Evere. Daarbij bracht het ministerie een stand van zaken van de situatie, een maand na de aanslagen in Brussel.

Iedereen onder druk in de Belgisch-nederlandse commissariaatschool

Terwijl de Belgische en Nederlandse delegaties vergaderden in het teken van de akkoorden voor de Belgisch-Nederlandse samenwerking (BENESAM) waren de leerlingen van de binationale school volop bezig met het klaarmaken van het middagmaal voor hun hoge gasten.

Pages