-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Patrouilles en opleidingen in Golf van Guinee

Ruim dertig kilometer voor de kust van West-Afrika enteren Ghanese militairen het Belgische fregat Leopold I. Van 19 tot 27 maart doet het schip dienst als trainingsplatform voor lokale marines.

'Continuous training' van het VSW-team aan de stuwdam van l’Eau d’Heure

In het kader van de permanente training (continuous training) van de VSW-capaciteit in ondiep water (very shallow water mine counter measures), is het VSW-team voor één week (van 16 tot 20 maart) aan het meer van L’Eau d’Heure gaan trainen met de Remus 100, een autonoom duikbootje met een sonar.

Marinecommandant neemt poolshoogte op de Leopold I

Tussen de kleurrijke containers in de Beninse havenstad Cotonou ligt het Belgische fregat Leopold I aangemeerd. De 150-koppige bemanning gaat er samen met de lokale marines de strijd aan tegen de piraterij.

Mijnenjager voert operatie uit in het Kanaal

Aan boord van de Lobelia nemen van 23 tot 31 maart ongeveer 45 militairen deel aan een internationale ontmijningsoperatie in het Kanaal, voor de Franse kust.

Twee NAVO-eskaders voor de Belgisch-Nederlandse kust

Dit weekend lagen heel uitzonderlijk de twee NAVO-mijnenbestrijdingsekaders voor de Belgische kust.

Pages