-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Leopold I ten oorlog in Joint Warrior

Na haar Maritime Capacity Building campagne afgesloten te hebben voor de West-Afrikaanse kust, neemt de Leopold I nu al een week deel aan de oefening Joint Warrior 2015 voor de Schotse kust.

Obangame Express: het hele verhaal

Het fregat Leopold I nam van 17 tot 28 maart deel aan het Amerikaanse initiatief Obangame Express 15 in de Golf van Guinee. De 150-koppige bemanning leidde er lokale marines op om de illegale praktijken in de regio tegen te gaan.

“Vrouwen en mannen zijn gelijk aan boord”

Bijna een op de tien militairen in België is een vrouw. Tweede meester Hilde Bogaert is een van hen. Zij werkt al tien jaar voor de Marinecomponent. Eind maart, tijdens een operatie in de Golf van Guinee, leidde ze ons een dagje rond in haar tweede thuis, het fregat Leopold I.

De marine stelt nooit teleur!

De mijnenjager M921 Lobelia heeft samen met een vloot NAVO-schepen uit heel Europa een grote mijnenjachtoperatie uitgevoerd in de baai van de Somme, voor de Franse kust.

De marine en de dienst Marien Milieu van het DG Leefmilieu in actie voor de Belgische kust

Op woensdag 25 maart was het 'ready duty ship' (RDS) P901 Castor het commandoplatform voor de 'on scene commanders' (OSC). Op die manier levert de marine de oren en ogen van de gouverneur bij het Noodplan Noordzee en de inspecteurs van de dienst Leefmilieu.

Pages