-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Vijftig jaar Belgisch-Nederlandse samenwerking

Defensieminister Steven Vandeput heeft op 20 mei met zijn Nederlandse collega Jeanine Hennis-Plasschaert de mijnenbestrijdingsschool Eguermin bezocht. Die binationale school in Oostende viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. Op het strand van Lombardsijde trakteerden Nederlandse en Belgische militairen het tweetal bovendien op een sterk staaltje actie.

In de spirit van de marathon

Op woensdag 13 mei verzamelden zo'n 900 militaire lopers in het Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (KMILO) in Eupen voor de 39ste editie van de wisselbeker Etienne Gailly.

Staatssecretaris voor de Noordzee bezoekt de marine

Op woensdag 13 mei bezocht Bart Tommelein, de staatssecretaris bevoegd voor de Noordzee, de Marinecomponent.

Kernkabinet akkoord met voortgang ontwikkeling strategische visie voor Defensie

Het kernkabinet is het eens met de basis van de strategische visie voor het Belgisch leger van Defensieminister Steven Vandeput. De premier en vicepremiers hebben op vrijdag 8 mei een akkoord gesloten over de verdere voortgang van het dossier.

DOVO vernietigt bom voor de kust

Op zondag 3 mei vernietigde het DOVO-team uit Zeebrugge, ingescheept op de P901 Castor, een vliegtuigbom voor de Belgische kust.

Pages