-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Het fregat F930 Leopold I krijgt een nieuwe bevelhebber

Op vrijdag 24 april kreeg het fregat Leopold I en zijn bemanning een nieuwe bevelhebber.

“Na tien weken op zee weer ons normale leven”

Na een operatie in de Golf van Guinee en een oefening in Schotse wateren is het fregat Leopold I op donderdag 23 april weer de haven van Zeebrugge binnengevaren. Voor fregatkapitein Tanguy Botman is het meteen ook zijn laatste dag als commandant van het schip.

Raid op Zeebrugge in 1918 herdacht

Op zaterdag 18 april werd een plechtigheid gehouden van burgerlijke en militaire autoriteiten aan het herdenkingsmonument van de raid op Zeebrugge, met de aanwezigheid van een Brits en Belgische marinedetachement.

Eerbetoon aan de Belgische soldaten gesneuveld in dienst van de vrede sinds 1945

Op 14 april 2015 werd er 'ter nagedachtenis van de Belgische soldaten gesneuveld in dienst van de vrede sinds 1945' een korte ceremonie gehouden in de multifunctionele ruimte van de Nederlands-Belgische Operationele School in Den Helder (Nederland).

Leopold I ten oorlog in Joint Warrior

Na haar Maritime Capacity Building campagne afgesloten te hebben voor de West-Afrikaanse kust, neemt de Leopold I nu al een week deel aan de oefening Joint Warrior 2015 voor de Schotse kust.

Pages