-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De marine vergeet de haren niet

Tijdens de lentecampagne van de Nautische School heeft een delegatie van M917 Crocus en de Nautische School bij hun bezoek aan Caen bloemen neergelegd op de plaats waar eerste meester-chef Mark Vandekerkhove het leven liet. Dat gebeurde bij een fietsongeluk op 23 juli 2010 in Caen, tijdens de zomercampagne van de Nautische School.

Mijnenjager M921 Lobelia neemt deel aan operatie Open Spirit 2015

De mijnenjager M921 Lobelia verliet de marinebasis van Zeebrugge op 20 januari om zich voor een periode van vier maanden bij het permanente NAVO-mijnenbestrijdingseskader SNMCMG1 te vervoegen (Standing NATO Mine Counter Measure Group 1). Dit eskader traint permanent en is klaar om onmiddellijk tussen te komen bij een eventuele crisissituatie.

Vijftig jaar Belgisch-Nederlandse samenwerking

Defensieminister Steven Vandeput heeft op 20 mei met zijn Nederlandse collega Jeanine Hennis-Plasschaert de mijnenbestrijdingsschool Eguermin bezocht.

In de spirit van de marathon

Op woensdag 13 mei verzamelden zo'n 900 militaire lopers in het Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (KMILO) in Eupen voor de 39ste editie van de wisselbeker Etienne Gailly.

Staatssecretaris voor de Noordzee bezoekt de marine

Op woensdag 13 mei bezocht Bart Tommelein, de staatssecretaris bevoegd voor de Noordzee, de Marinecomponent.

Pages