-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De bemanning van de Pollux stoomt zich klaar

Midden april 2015 zal de P902 Pollux de Marinecomponent vervoegen. Momenteel maakt de eerste bemanning van dit nieuwe patrouilleschip zich klaar voor die nieuwe uitdaging.

Fregat Leopold I terug na vier maanden opdracht

Op zondag 14 december om precies 10.00 uur meerde het fregat F930 Leopold I aan in zijn thuishaven Zeebrugge.

Crocus weer thuis na meer dan drie maanden

Op woensdag 10 december keerde de M917 Crocus terug in zijn thuishaven Zeebrugge. Sinds eind augustus maakten de mijnenjager en zijn bemanning deel uit van het permanente NAVO-mijnenbestrijdingseskader SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group).

Tien jaar Logistieke dienst in marinebasis Zeebrugge

Op 4 december vierden de medewerkers tien jaar aanwezigheid van de Logistieke dienst (LOGNAV) in de Marinebasis van Zeebrugge.

Belgische marine-officier bij Combined Maritime Forces

Korvetkapitein Marino De Meester neemt gedurende tien weken deel aan de opdracht Ocean Shield in Bahrein. Hij gaat bij de Combined Maritime Forces (CMF) aan de slag als verbindingsofficier voor het NAVO-marinehoofdkwartier in Northwood.

Pages