-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Noodplan op de Noordzee

Op dinsdag 3 maart nam de Marinecomponent deel aan een grootscheepse simulatie-oefening onder leiding van Carl Decaluwé, Gouverneur van West-Vlaanderen. Die is verantwoordelijk voor de activatie van het rampenplan Noordzee wanneer er zich een ramp voordoet in onze wateren.

Admiraliteitsraad aan boord van Castor

De Admiraliteitsraad, het hoogste bestuursorgaan van de Nederlandse Koninklijke Marine, heeft vorige week het nieuwe Belgische patrouilleschip P901 Castor bezocht in de marinehaven van Den Helder, Nederland.

Permanente onderhoudsploeg voor mijnenjagers

In Zeebrugge komt een permanente Belgisch-Nederlandse onderhoudsploeg voor de mijnenjagers die daar in onderhoud liggen. “Hiermee krijgt de kwaliteit van het onderhoud een extra impuls, maar wordt ook een belangrijke ontevredenheid onder het personeel van de mijnendienst opgelost

Fregat Leopold I werkt mee aan Belgische maritieme dreigingsanalyse

Tijdens haar opdracht langs de West-Afrikaanse kust, werkt het fregat Leopold I nauw samen met BEMTAR (Belgian Maritime Threat Awareness & Reporting) voor de Belgische koopvaardij. Het fregat contacteerde al een Belgisch schip in de Atlantische Oceaan en wisselde er informatie mee uit.

Marine organiseert jobdag

Op woensdag 18 februari organiseerde de marine haar zevende jobdag in de jachthaven van Brussel. Jongeren met interesse voor een job bij de marine, konden er kennismaken met het dagelijkse leven aan boord.

Pages