-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Lobelia neemt deel aan NAVO-mijnenbestrijdingseskader

Op dinsdag 20 januari verliet de mijnenjager M921 Lobelia zijn thuishaven Zeebrugge om voor vier maanden aan te sluiten bij het NAVO-eskader Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1).

Belgische Land- en Luchtcomponent bezoeken ABNL

Op 12 en 13 januari hebben de commandanten van de Belgische Land- en Luchtcomponent een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier Admiraliteit Benelux (ABNL) in Den Helder. Generaal-majoor Jean-Paul Deconinck en generaal-majoor vlieger Frederik Vansina waren daarbij vergezeld van de adjunct-stafchef Operaties en Training, flottieljeadmiraal Georges Heeren.

Griekse Defensiechef bezoekt België

De Griekse chef Defensie, generaal Mikhail Kostarakos, is op maandag 19 januari 2015 gestart met een vierdaags bezoek aan België. Samen met de chef Defensie, general vlieger Gerard Van Caelenberge, bezocht hij maandagvoormiddag de marinebasis van Zeebrugge.

Hoog bezoek voor mijnenbestrijdingsschool

Op 13 januari kreeg de mijnenbestrijdingsschool Eguermin hoog bezoek van de Britse viceadmiraal Peter Hudson, de commandant van het maritiem NAVO-hoofdkwartier in Northwood (VK).

47ste Galabal van de Marine

Op 6 februari organiseert de Marinecomponent het 47ste Galabal van de Marine in de kursaal van Oostende. Alle winsten van die uitzonderlijke avond komen ten goede van het Hulpbetoon in de Marine.

Pages