-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Defensie opent 700 vacatures in 2016

120 officieren, 260 onderofficieren en 320 soldaten en matrozen zullen in 2016 de rangen van Defensie mogen vervoegen. De waaier van opengestelde vacatures is erg gevarieerd: van elektrotechnicus tot gevechtspiloot, van soldaat-paracommando tot matroos. De gezochte profielen zijn gericht op jongeren met uiteenlopende studieniveaus, met of zonder technische kennis.

De man achter het schip in de kijker

Aan de ingang van de marinebasis in Zeebrugge staat op 4 oktober een lange rij mensen. Allemaal willen ze een kijkje nemen bij het onderhoudsbedrijf van de Marinecomponent. Het is dan ook de eerste keer dat de marine deelneemt aan de openbedrijvendag van het Vlaamse netwerk van ondernemingen, VOKA.

Nieuw gebouw voor de scheepvaartpolitie

In Zeebrugge is het nieuwe hoofdkwartier van de scheepvaartpolitie afdeling Kust officieel ingehuldigd. Dat gebeurde in het bijzijn van onder meer commissaris-generaal Catherine De Bolle van de federale politie alsook de vertegenwoordiger van de commandant van de Marinecomponent, kapitein-ter-zee Vincent Hap.

Groot werk voor de kleine vloot

De havensleepers Mier en Wesp van de Belgische Marinecomponent kregen op dinsdag 29 september in Oostende een huzarenwerkje voorgeschoteld: de driemaster Mercator naar een droogdok verhalen via smalle dokken en sluizen. Hoewel het negentig meter lange zeilschip slechts twee kilometer moest overbruggen, nam de verhuis een volledige dag in beslag.

Twee maanden ontmijnen met de NAVO-vloot

10 augustus. Het is koud voor de tijd van het jaar. De gehele bemanning neemt afscheid van het thuisfront en gaat aan boord. Even na het middaguur vertrekken de zes schepen vanuit Zeebrugge naar zee. Na een korte kennismakingsperiode varen de schepen uit Duitsland, Estland, Letland, Noorwegen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België als groep onder de NAVO-vlag.

Pages