-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Sail to your dream

De Marinecomponent, een internationaal bedrijf in een maritieme wereld in evolutie, opent zijn vloot. Jongeren met interesse in een job bij de marine zijn welkom op 20 februari vanaf 9.00 tot 16.00 uur.

Afscheid van een Belgisch Royal Navy-icoon

Op dinsdag 9 februari heeft Frans Vanderwal, de laatste overlevende van de HMS Godetia, de laatste eer ontvangen in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende.

Een Alouette III op De Zeven Provinciën

Op 10 januari vertrok het Nederlandse fregat F802 Zr. Ms. De Zeven Provinciën naar de Caraïben. Daar wordt het als stationsschip ingezet bij de Kleine Antillen.

Mijnenjager Primula bereidt zich voor op operaties

Sinds september 2015 is de mijnenjager Primula zich aan het voorbereiden om operationeel inzetbaar te zijn. Nog tot maart doorloopt de bemanning een hele reeks intensieve trainingen.

Godetia opnieuw te gast in peterstad Oostende

Vorige week vrijdag was de bemanning van de A960 Godetia opnieuw te gast op het stadhuis van Oostende. De nieuwe commandant werd er voorgesteld onder goedkeurend oog van staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein, de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé en burgemeester Johan Vande Lanotte.

Pages