-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Tweede nieuwe patrouilleschip te water gelaten

Het tweede nieuwe patrouilleschip, de P902 Pollux, verliet op maandag 22 december voorgoed het droogdok. Om die tewaterlating van dichtbij mee te maken, zakten zowel de minister van Defensie als de commandant van de marine af naar de scheepswerf van Socarenam in Boulogne-sur-Mer.

Militaire operaties in 2014

Defensie nam in 2014 deel aan een tiental operaties. Mali, Congo en Afghanistan zijn maar enkele landen waar onze militairen actief waren. Een audiovisueel overzicht van de grootste operaties van 2014.

Afbraak kazerne Bootsman Jonsen is begonnen

Een stuk geschiedenis van de marine verdwijnt. Op 15 december begon de afbraak van de buitenkant van de kazerne Bootsman Jonsen.

Nieuwe commandant voor de mijnenjager Crocus

Op donderdag 18 december gaf korvetkapitein Kurt De Winter het bevel van de mijnenjager Crocus aan luitenant-ter-zee eerste Klasse Filip Clauwaert. De plechtigheid vond plaats in de marinebasis van Zeebrugge.

De bemanning van de Pollux stoomt zich klaar

Midden april 2015 zal de P902 Pollux de Marinecomponent vervoegen. Momenteel maakt de eerste bemanning van dit nieuwe patrouilleschip zich klaar voor die nieuwe uitdaging.

Pages