-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Nieuwe lichting kandidaat-onderofficieren vervoegt de marine

Onlangs werd de nieuwe lichting gemotiveerde kandidaat-onderofficieren van de Marinecomponent verwelkomd in de marinekazerne Luitenant-ter-Zee Victor Billet in Sint-Kruis, bij Brugge.

Pollux ontmoet grote broer Castor

De Pollux, het tweede nieuwe patrouilleschip voor de Belgische marine, werd op woensdag 29 april officieel aan Defensie overgedragen. Onder belangstelling van heel wat hoge gasten, maakte het schip de overtocht van de scheepswerf in Boulogne-sur-Mer naar de marinebasis in Zeebrugge.

BENESAM aan de oevers van de Schelde in Antwerpen

De Royal Yacht Club van België (RYCB), gevestigd op de linkeroever van de Schelde in Antwerpen, heeft op 28 april de werkgroep BENESAM (Belgisch-Nederlandse Samenwerking) ontvangen. Die werkgroep, samengesteld uit stafofficieren van beide marines, komt elke zes maanden bij elkaar.

Marinepersoneel steunt 'Make a Wish'

Op woensdag 25 maart waren niet minder dan 103 sportievelingen aanwezig om deel te nemen, in barslecht weer, aan de jaarlijks toeristische fietstocht van de marine.

Het fregat F930 Leopold I krijgt een nieuwe bevelhebber

Op vrijdag 24 april kreeg het fregat Leopold I en zijn bemanning een nieuwe bevelhebber.

Pages