-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De Stern maakt plaats voor de nieuwe generatie

Op de marinebasis van Zeebrugge ging de afscheidsceremonie van het patrouilleschip A963 Stern door op vrijdag 12 september 2014. De commandant en zijn bemanning groetten het schip een laatste keer. Zij zullen op hun beurt het roer overnemen van de opvolger van de Stern, de P902 Pollux.

Assemblage P902 Pollux ten einde

Op de scheepswerf Socarenam in Boulogne-sur-Mer is de assemblage beëindigd van het nieuwe patrouilleschip P902 Pollux.

Dag der Zeelieden

Op 6 september organiseerde het comité 'Dag der Zeelieden' in Antwerpen de jaarlijkse hulde aan de zeelieden van de marine en de koopvaardij, gesneuveld tijdens de laatste twee wereldoorlogen. De Koning werd vertegenwoordigd door divisieadmiraal Michel Hofman, commandant van de Marinecomponent en vleugeladjudant van de Koning.

Herdenking voor luitenant-ter-zee Victor Billet

Op 5 september vond in de marinekazerne van Sint-Kruis (Brugge) een herdenkingsplechtigheid plaats voor luitenant-ter-zee Victor Billet. Dat gebeurde in aanwezigheid van zijn kinderen en flottieljeadmiraal Georges Heeren, adjunct-onderstafchef Strategie en vertegenwoordiger van de commandant van de Marinecomponent.

De Crocus, na de eerste week in NAVO verband

Enkele dagen na het vertrek uit Zeebrugge vervoegde de Crocus de NAVO-vloot en legde aan in Turku (Finland) voor de voorbereidende meetings van de missie. Vorig weekend kregen de commandant en de bemanning het bezoek van de belgsiche ambassadeur, Ivo Goemans.

Pages