-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Grootscheepse noodoefening op de Noordzee

Op 11 en 12 oktober organiseerde de provincie West-Vlaanderen een oefening voor noodinterventie op zee. Vier landen zetten hierbij teams in, in het kader van de Maritime Incident Response Group (MIRG).

Belgische marineofficier al ruim een jaar bij US Navy

Vaandrig-ter-zee Xavier D’Haene vervoegde begin september 2015 als jonge officier de Amerikaanse marine, als onderdeel van een uitwisselingsprogramma. Zo krijgen Belgische en Amerikaanse officieren de kans om hun kennis bij te schaven bij beide marines.

De Godetia op weg naar naar Afrika

Het commando- en logistiek steunschip Godetia heeft op maandag 10 oktober zijn thuishaven Zeebrugge verlaten en koers gezet richting Golf van Guinee voor een missie van tien weken.

Gemeente Boom opnieuw peter van een marine-eenheid

Op vrijdag 7 oktober aanvaardde het korps Operaties van Zeebrugge tijdens de 187ste jaarmarkt het peterschap van de gemeente Boom. Dit gebeurde in de scheepswerf New Belgica, waar een replica gebouwd wordt van het mythische zeilschip van marineofficier Adrien de Gerlache.

Olives Noires 2016: internationale ontmijningsoefening

Van 16 tot 30 september lag in de Middellandse Zee ten zuiden van Toulon het epicentrum van de mijnenjachtoefening Olives Noires 2016. De Belgische marine stuurde onder meer een team voor het ontmijnen van kust- en havenzones.

Pages