-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

'Alle hens' aan boord van het fregat Louise-Marie

Eind november 2013 begon de Louise-Marie in Den Helder aan het instandhoudingsprogramma voor de multifunctionele fregatten. Het schip doorliep eerst een demontagefase, waarin alle buitendekse opstellingen en wapensystemen verwijderd werden voor onderhoud.

Commandowissel aan de Belgisch-Nederlandse Operationele School

Op vrijdag 23 januari heeft kapitein-luitenant J.J. Oppeneer het bevel overgenomen van de Belgisch-Nederlandse Operationele School in Den Helder van kapitein-luitenant J.J .Teersta. Dit gebeurde in aanwezigheid van diverse militaire prominenten, waaronder fregatkapitein S. Boddin, directeur van het Compententiecentrum van de Marinecomponent, en alle 200 onderrichters en leerlingen van de school.

Nederlandse marine leidt NAVO-mijnenbestrijdingseskader

Op donderdag 22 januari nam kapitein-luitenant-ter-zee Peter Bergen Henegouwen van de Nederlandse marine het commando over de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) over van de Litouwse commandant Giedrius Premeneckas.

Lobelia neemt deel aan NAVO-mijnenbestrijdingseskader

Op dinsdag 20 januari verliet de mijnenjager M921 Lobelia zijn thuishaven Zeebrugge om voor vier maanden aan te sluiten bij het NAVO-eskader Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1).

Belgische Land- en Luchtcomponent bezoeken ABNL

Op 12 en 13 januari hebben de commandanten van de Belgische Land- en Luchtcomponent een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier Admiraliteit Benelux (ABNL) in Den Helder. Generaal-majoor Jean-Paul Deconinck en generaal-majoor vlieger Frederik Vansina waren daarbij vergezeld van de adjunct-stafchef Operaties en Training, flottieljeadmiraal Georges Heeren.

Pages