-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Boom neemt afscheid van de BNS Albatros

De A996 Albatros, het Ready Duty schip (RDS schip) waarvan de stad Boom het peterschap draagt, wordt eind deze maand uit de vaart genomen.

Belgische fregat BNS Leopold I in Mumbai

Mumbai heeft een wel heel bijzondere gast op bezoek gekregen. Van 10 tot 14 oktober deed het Belgische fregat BNS Leopold I de haven van Mumbai aan, de eerste keer dat een Belgisch marineschip India bezocht!

Nieuwe Defensieminister verwelkomd

De Defensiestaf in Evere heeft op 20 oktober de kersverse minister Steven Vandeput ontvangen. Die maakte meteen kennis met een traditionele militaire parade. Daarna volgde een uitgebreide briefing over wat er momenteel bij het leger leeft.

De Crocus neemt deel aan Joint Warrior, Europa’s grootste militaire oefening

De oefening Joint Warrior, Europa’s grootste tweejaarlijkse militaire oefening, is op 9 oktober begonnen voor de kust van de Schotland. In totaal nemen 22 schepen en onderzeeërs deel, samen met het 52ste smaldeel van de Britse Luchtmacht (RAF).

Veiligheid op zee, ook onze zorg!

Snow Master, de Belgisch-Nederlandse oefening in scheepvaartbegeleiding, was dit jaar toe aan zijn 35ste editie en focust al tien jaar op piraterij.

Pages