-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De marine stelt nooit teleur!

De mijnenjager M921 Lobelia heeft samen met een vloot NAVO-schepen uit heel Europa een grote mijnenjachtoperatie uitgevoerd in de baai van de Somme, voor de Franse kust.

De marine en de dienst Marien Milieu van het DG Leefmilieu in actie voor de Belgische kust

Op woensdag 25 maart was het 'ready duty ship' (RDS) P901 Castor het commandoplatform voor de 'on scene commanders' (OSC). Op die manier levert de marine de oren en ogen van de gouverneur bij het Noodplan Noordzee en de inspecteurs van de dienst Leefmilieu.

Marineleerling scheept in op een van de kathedralen van de zee

Op zaterdag 21 maart vertrok het Poolse zeilopleidingsschip Dar Mlodziezy richting de Azoren. Aan boord waren ook enkele eerstejaars van de Hogere Zeevaartschool, waaronder Brent Bosmans, leerling-officier van de marine.

Zoektocht naar prehistorisch onderwatererfgoed voor Oostende

Een onderzoeksteam van de Universiteit Gent is op 26 maart ingescheept aan boord van de Belgica, het Belgisch oceanografisch onderzoekschip. Met hun hoogtechnologische sonar brachten ze het prehistorische landschap voor de kust van Oostende in kaart.

Patrouilles en opleidingen in Golf van Guinee

Ruim dertig kilometer voor de kust van West-Afrika enteren Ghanese militairen het Belgische fregat Leopold I. Van 19 tot 27 maart doet het schip dienst als trainingsplatform voor lokale marines.

Pages