-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De Britse hoofdstad kleurt zwart, geel en rood

De traditionele ceremonie aan de cenotaaf in Londen heeft dit jaar voor de 82ste keer plaatsgevonden, en dat op zaterdag 16 juli. In aanwezigheid van de chef en de minister van Defensie, alsook verschillende Britse autoriteiten, hebben bijna 150 Belgische militairen gedefileerd op de bekende Whitehall-straat.

Tall Ships Race heeft militaire kop en staart

Tientallen statige zeilschepen, een massa aan mensen en een blakende zon. Dat was de Tall Ships Race in een notendop toen ze op 10 juli de Antwerpse kade verliet. Ook Defensie was vertegenwoordigd met zijn zeilschip, zijn commandoschip, een fregat en een patrouillevaartuig.

MOST krijgt een nieuwe commandant

Op vrijdag 8 juli kreeg de Mine Countermeasure vessels operational sea training (MOST) zowel een nieuw hoofd (HMOST) als een nieuwe Korpscommandant.

Luitenant-generaal Compernol wordt nieuwe chef Defensie

De federale regering heeft op 7 juli 2016 luitenant-generaal Marc Compernol aangeduid als nieuwe chef Defensie. Hij volgt midden juli generaal vlieger Gerard Van Caelenberge op, die de functie sinds juli 2012 uitvoerde.

België decoreert Frankrijk

Op woensdag 6 juli decoreert Flottieljeadmiraal Georges Heeren, commandant van de marinecomponent, op de Belgische ambassade te Parijs de Franse militaire autoriteiten voor de deelname aan de maritieme operatie in de strijd tegen Daesh.

Pages