-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De Dixmude komt naar Zeebrugge

Op 10 oktober zal het Franse commandoschip BPC Dixmude aanmeren aan de Zweedse kaai in Zeebrugge. Op zaterdag 11 oktober is het heel uitzonderlijk publiek toegankelijk van 9.00 tot 12.00 uur.

Lennert STEELANDT Belgisch kampioen Optimist

Op 20 en 21 september werd het Belgisch kampioenschap Optimist georganiseerd door de Watersportkring van de Luchtmacht in Nieuwpoort.

15 kandidaten schepen in aan boord van de BNS NARCIS

Op 24 september waren een 15-tal kandidaten voor een job bij de Marine te gast in Zeebrugge waar ze inscheepten voor een dag op zee aan boord van de BNS Narcis.

Het Maritiem Informatiekruispunt krijgt opnieuw hulp van UAV’s

Sinds begin september bewaken onbemande vliegtuigen (UAV's) opnieuw de Belgische kustwateren. Dit gebeurt vanuit het Maritiem Informatiekruispunt (MIK), op de Marinebasis in Zeebrugge.

De Leopold I op antipiratenpatrouille

Het fregat Leopold I heeft tijdens antipiraterijpatrouilles enkele verkennende benaderingen (friendly approaches) uitgevoerd op een dhow (Afrikaanse vissersboot) en verscheidene skiffs. Dat gebeurde dicht bij de Somalische kust, waar het fregat met de EU Naval Force deelneemt aan operatie Atalanta.

Pages