-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Nieuwe Defensieminister verwelkomd

De Defensiestaf in Evere heeft op 20 oktober de kersverse minister Steven Vandeput ontvangen. Die maakte meteen kennis met een traditionele militaire parade. Daarna volgde een uitgebreide briefing over wat er momenteel bij het leger leeft.

De Crocus neemt deel aan Joint Warrior, Europa’s grootste militaire oefening

De oefening Joint Warrior, Europa’s grootste tweejaarlijkse militaire oefening, is op 9 oktober begonnen voor de kust van de Schotland. In totaal nemen 22 schepen en onderzeeërs deel, samen met het 52ste smaldeel van de Britse Luchtmacht (RAF).

Veiligheid op zee, ook onze zorg!

Snow Master, de Belgisch-Nederlandse oefening in scheepvaartbegeleiding, was dit jaar toe aan zijn 35ste editie en focust al tien jaar op piraterij.

ZEETIJGER EN ZEEHOND trekken initiatief in ultieme publiek-private samenwerking op zee!

Op donderdag 2 oktober 2014 vond ter hoogte van de grens met Nederland, op de Vlakte van de Raan, de EMSA-pollutiebestrijdingsoefening (European Maritime Safety Agency) plaats. VLOOT zette er, opnieuw in samenwerking met de FOD Leefmilieu, de slepers Zeetijger en de Zeehond in.

We moeten hen blijven herinneren

Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober heeft een eredetachement van de Franse school voor marinefuseliers in Lorient en een delegatie van de bemanning van het Franse commando- en landingsschip BPC Dixmude deelgenomen aan een herdenkingen in Melle en Diksmuide.

Pages