-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Marine overhandigt cheque aan de vzw Ithaka

Op maandag 23 november overhandigde het personeel van de binationale mijnenbestrijdingsschool Eguermin in Oostende, in aanwezigheid van burgemeester Johan Vande Lanotte, een cheque van 1.400 euro aan de vzw Ithaka.

Bloemenhulde voor gesneuvelde duikers-ontmijners

Op 19 november heeft de commandant van de Marinecomponent, flottieljeadmiraal Georges Heeren, omringd door duiker-ontmijners, een krans neergelegd aan de gedenkplaat voor de overleden duikers-ontmijners.

EUNAVFOR MED in beeld

Het Belgische fregat F930 Leopold I heeft een maand lang deelgenomen aan een Europese vloot die in de Middellandse Zee naar bootvluchtelingen speurt. Op 11 november 2015 kwam die opdracht ten einde.

Leopold I beëindigt opdracht met missilevuur

Het Belgische fregat Leopold I heeft de opdracht Sophia van de Europese vloot EUNAVFOR MED met succes beëindigd door 273 vluchtelingen uit een gammele vissersboot te redden. In de nasleep van de redding bezochten minister van Defensie Steven Vandeput en premier Charles Michel de bemanning op de symbolische dag 11 november.

#TJ15 vastgelegd op de gevoelige plaat

Tijdens de NAVO-oefening Trident Juncture is het militaire kamp San Gregorio in Zaragoza slechts een van de tientallen hoofdkwartieren. Hier is echter het leeuwendeel van de Belgische troepen ingezet.

Pages