-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Leopold I beëindigt NAVO-oefening met schaduwopdracht

Op 3 oktober begon het Belgische fregat Leopold I de grote oefening Noble Mariner-Joint Warrior. Daarvoor sloot het schip zich aan bij de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), een van de permanente gevechtseskaders van de NAVO. De laatste grote oefening van het jaar draaide echter uit op een onverwachte opdracht.

Duizend bommen en granaten!

Begin oktober is de duikschool van de marine gestart met een onderdeel van de voortgezette EOD-cursus (explosive ordnance disposal) dat vijftien weken zal duren. Voor de eerste keer is de cursus binationaal, met een Nederlands en Belgisch team.

Grootscheepse noodoefening op de Noordzee

Op 11 en 12 oktober organiseerde de provincie West-Vlaanderen een oefening voor noodinterventie op zee. Vier landen zetten hierbij teams in, in het kader van de Maritime Incident Response Group (MIRG).

Belgische marineofficier al ruim een jaar bij US Navy

Vaandrig-ter-zee Xavier D’Haene vervoegde begin september 2015 als jonge officier de Amerikaanse marine, als onderdeel van een uitwisselingsprogramma. Zo krijgen Belgische en Amerikaanse officieren de kans om hun kennis bij te schaven bij beide marines.

De Godetia op weg naar naar Afrika

Het commando- en logistiek steunschip Godetia heeft op maandag 10 oktober zijn thuishaven Zeebrugge verlaten en koers gezet richting Golf van Guinee voor een missie van tien weken.

Pages