-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Binationale technische servicedienst ingehuldigd

Op de marinebasis van Zeebrugge is op 24 mei het Binational Support Team (BST) ingehuldigd. Het BST zal instaan voor de technische opvolging van onderhouds- en aanpassingswerken aan de mijnenjagers van de Belgische en Nederlandse marine.

Koninklijk bezoek aan windmolenpark voor de kust van Knokke

Ter gelegenheid van het staatsbezoek van het Jordaanse koningspaar aan België, bezochten koning Filip en koning Abdullah II afgelopen donderdag de marinebasis in Zeebrugge. Met een NH90-helikopter vlogen ze naar het offshore-windmolenpark aan de Thorntonbank, in de Noordzee.

De marine verliest een groot zeeman

Op 18 mei verzamelden talrijke collega's en oudgedienden van de marine in de Abdij Ter Kameren in Brussel voor een laatste eerbetoon aan admiraal Daniël Geluyckens, die op 6 mei is overleden. Zijne Majesteit de Koning was eveneens vertegenwoordigd op de uitvaartplechtigheid.

Brussels Havenfeest: een overrompeling

Op 15 mei vond in de haven van Brussel voor de vijftiende keer het Havenfeest plaats. Een unieke kans om de Marinecomponent voor te stellen aan het grote publiek en onze taken en opdrachten uit te leggen.

Primula neemt deel aan oefening Baltic Fortress

Sinds 9 mei neemt de M924 Primula met het NAVO-mijnenbestrijdingseskader SNMCMG1 deel aan de oefening Baltic Fortress. Ongeveer twintig schepen uit negen NAVO landen voeren gedurende enkele weken mijnenbestrijdingsoefeningen uit voor de kust van Letland.

Pages