-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Succesvolle deelname aan het permanente NAVO-eskader

Op zaterdag 3 december meerde de mijnenjager M923 Narcis in Zeebrugge aan na drie maanden operaties bij het permanente NAVO-mijnenbestrijdingseskader SNMCMG1.

België en Nederland willen marinevloot vernieuwen

België en Nederland hebben bevestigd dat ze samen nieuwe marineschepen willen aankopen. Voor België gaat het om twee fregatten en zes mijnenjagers. De ministers Steven Vandeput en Jeanine Hennis-Plasschaert hebben hierover op 30 november een intentieverklaring getekend.

De Louise-Marie redt 172 migranten

Het Belgische fregat Louise-Marie heeft op 29 november tijdens twee acties 172 migranten uit vluchtelingenboten gered. Dat gebeurde in het kader van de Europese operatie Sophia op de Middellandse Zee.

Een nieuwe kapitein aan het roer van de DOVO

Op donderdag 24 november kreeg fregatkapitein Pierre Yves Rosoux het bevel van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO). Dit gebeurde in de prestigieuze abdij van Stavelot gezien Stavelot sinds vijf jaar peterstad van de eenheid is.

Belgische marinereservisten nemen deel aan Dynamic Master 16

Van 14 tot 25 november organiseerde het maritiem hoofdkwartier van de NAVO in Northwood (VK) de stafoefening Dynamic Master 16.

Pages