-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat verkenner

Soldaat verkenner

Uiterste inschrijvingsdatum : 26/10/2017

Inlijvingsdatum : 22/01/2018

Je functie

Als soldaat verkenner maak je deel uit van een team in het Bataljon Jagers te Paard (ISTAR), een operationele eenheid van de Landcomponent. De taken van het bataljon (ISTAR: Intelligence Surveillance and Target Acquisition) zijn het vergaren van informatie en inlichtingen, het bewaken, het aanduiden van doelen en de verkenning.

Je profiel

  • Je hebt voldaan aan de leerplicht - wordt geen 27 jaar in het jaar van inlijving.
  • Je bent Belg of bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Je bezit een attest basisonderwijs geslaagd.