-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat slagveldbewaking

Soldaat slagveldbewaking

Uiterste inschrijvingsdatum : 26/10/2017

Inlijvingsdatum : 22/01/2018

Je functie

Als soldaat slagveldbewaking maak je deel uit van een team in het Bataljon Jagers te Paard (ISTAR), een operationele eenheid van de Landcomponent. De taken van het bataljon (ISTAR: Intelligence Surveillance and Target Acquisition) zijn het vergaren van informatie en inlichtingen, het bewaken en het aanduiden van doelen.
Je wint informatie in over het terrein, de bevolking en de partijen in conflict. Je werkt in een gepantserd voertuig dat uitgerust is met een radar die een vijand kan detecteren vanop grote afstand. Het welslagen van een tactisch maneuver hangt dikwijls af van de informatie die je eenheid doorgeeft.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 27 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Attest basisonderwijs geslaagd.