-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EGUERMIN

EGUERMIN

EGUERMIN is de Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding op zee. De instelling in Oostende geeft opleiding en training aan scheepbemanningen maar adviseert ook de operationele commando’s op dit vlak, ook in NAVO-verband.

De school is door de NAVO erkend als expertisecentrum en heeft vertegenwoordigers bij diverse internationale werkgroepen rond mijnenbestrijding op zee. België en Nederland delen het commando, de instructeurs en het beheer van de school.

Recente artikels

Een uitzonderlijke vergadering in Oostende

Van 20 tot 24 maart vindt in de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende een uitzonderlijke vergadering plaats van de NAVO-marines.

Dynamic Move 2017 is gestart

Sinds vorige week bruist het in de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende van energie. Zo'n 150 personen uit vijftien NAVO- en partnerlanden nemen deel aan de jaarlijkse mijnenbestrijdingsoefening. Die wordt georganiseerd door het NAVO-hoofdkwartier Allied Maritime Command (MARCOM).

De toekomst van de mijnenjacht op zee

Op initiatief van de Belgische en de Nederlandse marine vonden op 15 en 16 december contactdagen plaats over de vernieuwing van de mijnenjachtcapaciteit. Dit gebeurde in het NAVO Center of Excellence EGUERMIN, de Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding in Oostende.

Een nieuwe directeur voor EGUERMIN

Op 1 september werd fregatkapitein stafbrevethouder Guy Terryn aangesteld als nieuwe directeur van de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN. Dat gebeurde door flottieljeadmiraal Georges Heeren, commandant van de Marinecomponent en plaatsvervangend admiraal Benelux (ABNL).

NAVO-oefening Dynamic Move in Oostende

De Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding EGUERMIN, ook competentiecentrum van de NAVO, ontvangt van 7 tot 18 maart de internationale oefening Dynamic Move.