-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Admiraliteit Benelux

Admiraliteit Benelux

De Admiraliteit Benelux (ABNL) is de overkoepelende staf van de Nederlandse en Belgische marine in Den Helder. De ABNL zorgt voor een efficiënte uitwisseling van personeel en materieel. Ze garandeert ook de operationele samenwerking tussen beide landen in vredes- en oorlogstijd.

Het hoofd van die staf is de Admiraal Benelux, een functie voor de Nederlandse commandant van de zeestrijdkrachten. Zijn adjunct is de Belgische commandant van de Marinecomponent.

Recente artikels

69 jaar BENESAM-akkoorden

Op 10 mei 1948, vandaag precies 69 jaar geleden, beslisten de Nederlands en Belgische regering om een militaire overeenkomst te sluiten, met name BENESAM. Dit idee, om tijdens oorlogstijd een overkoepelende staf te hebben, was initieel een geheim verdrag! De overeenkomst legde de basis voor wat uiteindelijk de Admiraliteit Benelux (ABNL) zou worden.

De Pollux test zijn SeadeFNder

Van 19 tot 21 april heeft het patrouillevaartuig Pollux in Nederland testen uitgevoerd met zijn boordmitrailleur.

Dynamic Move 2017 is gestart

Sinds vorige week bruist het in de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende van energie. Zo'n 150 personen uit vijftien NAVO- en partnerlanden nemen deel aan de jaarlijkse mijnenbestrijdingsoefening. Die wordt georganiseerd door het NAVO-hoofdkwartier Allied Maritime Command (MARCOM).

Een nieuwe commandant voor de Leopold I

Op maandag 30 juni heeft fregatkapitein Ralf Otto het bevel overgenomen van het fregat Leopold I. Hij volgt fregatkapitein Luc De Maesschalck op, die op zijn beurt de leerstoel Marine van het Defensie College in Brussel zal overnemen. De intredende commandant werd aangesteld door kapitein-ter-zee Carl Gillis, directeur Operaties.

De Binationale Technische Servicedienst, een schot in de roos

Zes maanden na de oprichting van de Belgisch-Nederlandse Binationale Technische Servicedienst (BTS) is de verhouding tussen vaar- en walpersoneel verbeterd. De samenwerking verloopt voorbeeldig. Niet omdat het zo bedacht is, maar omdat de goede mensen op de juiste plaats zitten. De oprichting levert ontegensprekelijk een grote winst op voor beide partijen.