-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

A960 Godetia

A960 Godetia

De A960 Godetia doet dienst als commandoschip voor een vloot mijnenjagers tijdens hun opdracht. Voor die opdracht beschikt het steunschip over een planningszaal voor mijnenbestrijdingsoperaties.

Het schip levert ook logistieke steun aan die mijnenbestrijdingsvloot. Hiervoor beschikt het over herstellingsateliers, stockageruimtes, een operatiekamer, een tandartskabinet en een helikopterdek en hangar voor lichte helikopters zoals de Alouette III. Het schip kan grote hoeveelheden brandstof, water en levensmiddelen bewaren en verdelen.

Bijkomend fungeert de Godetia als opleidingsschip voor de zeevaartschool. Ook defensiediplomatie behoort tot zijn taken. Het schip neemt ook deel aan opdrachten om voornamelijk Afrikaanse marines te ondersteunen en op te leiden. Tijdens die opdrachten vervoert het ook hulpgoederen van Belgische ngo’s naar het zuiden.

De bemanning bestaat uit acht officieren, 29 onderofficieren en 55 vrijwilligers. Daarenboven kunnen er een veertigtal leerlingen aan boord. Het wapenschild van de Godetia draagt de spreuk More majorum (Volgens de tradities van de voorouders).

Recente artikels

Joint Warrior is gestart

Joint Warrior 2017, een van de grootste militaire oefeningen is gestart. De Marinecomponent zet drie schepen in.

Defensie stelt operaties 2017 voor

Op een persconferentie in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere heeft Defensie op 17 januari de operationele vooruitzichten voor 2017 voorgesteld aan de pers. De conferentie begon met een overzicht van de buitenlandse operaties van 2016 en niet te vergeten de inzet in eigen land.

De Godetia op terugtocht van haar Afrikaans avontuur

Het logistiekesteunschip A960 Godetia is begonnen met zijn terugtocht naar België en wordt op 18 december in zijn thuishaven Zeebrugge verwacht. De Godetia heeft twee geslaagde internationale missies achter de rug waarop de bemanning terecht trots mag zijn.

Godetia levert hulpgoederen in Banjul

Vorige week vormde de stad Oostende als peterstad van de A960 Godetia en als partnerstad van Banjul de link tussen de Godetia en zijn havenbezoek inBanjul (Gambia).

De Godetia op weg naar naar Afrika

Het commando- en logistiek steunschip Godetia heeft op maandag 10 oktober zijn thuishaven Zeebrugge verlaten en koers gezet richting Golf van Guinee voor een missie van tien weken.