-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Democratische Republiek Congo

Democratische Republiek Congo

Kinshasa

Vorming staat centraal in het militaire partnerschap tussen België en Congo.

België heeft een militair partnerschap (PPM) met de Democratische Republiek Congo, dat gecoördineerd wordt door de Belgische defensieattaché in Kinshasa.

Ons land neemt met drie militairen deel aan EUSEC RD Congo (European Union Security Sector Reform Mission République démocratique du Congo). Met die opdracht ondersteunt en helpt de EU de Congolese regering om de veiligheidssector in haar land te hervormen, waaronder het leger. Dat doen ze door de financiële activiteiten, het militaire statuut, de vormingen, boekhouding en openbare contracten te controleren.

Kindu

In Lokandu inspecteren Belgische geniesoldaten de ruïnes die zullen dienen als logement voor de militaire en hun families.

In de oostelijk stad Kindu vormen, adviseren, trainen en coachen Belgische militairen sinds 2009 Congolese rekruten. In 2013 leidden paracommando’s uit Tielen het derde en voorlopig laatste Congolese bataljon op tot een snellereactie-eenheid. Die moeten nu stabiliteit brengen in het oosten van het land.

In de buurt van het kamp coördineert een Belgisch geniedetachement de bouw van logementen voor de families van de militairen in opleiding. Dit project – Famiki – biedt de families van het eerste Congolese bataljon onderdak, sanitair, een school en kippenkwekerij. In het militaire kamp van Lokandu, veertig kilometer verderop, zullen de families van het tweede bataljon een onderkomen vinden binnen het project Familo.

Kananga

A Kananga, les Belges appuient les formations de l’Académie militaire congolaise.

Ongeveer 500 km naar het zuidwesten begeleiden een Belgische officier en onderofficier de commandant van de Congolese Militaire Academie in Kananga.

recente artikelen

Zonne-energiekit: onder de zonnestralen van Lokandu

De energietransities van de toekomst zullen onvermijdelijk een impact hebben op Defensie. Het gebruik van hernieuwbare energie maakt deel uit van het werk van het personeel in het milieudomein en verenigt zowel ecologie, economie als operationaliteit.

Defensie licht operaties toe

Voor de tweede keer in 2017 heeft Defensie op een persconferentie meer duidelijkheid gegeven over zijn lopende operaties. Na een overzicht van alle lopende operaties in binnen- en buitenland was er ook meer aandacht voor operatie Desert Falcon in het Midden-Oosten.

Defensie stelt operaties 2017 voor

Op een persconferentie in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere heeft Defensie op 17 januari de operationele vooruitzichten voor 2017 voorgesteld aan de pers. De conferentie begon met een overzicht van de buitenlandse operaties van 2016 en niet te vergeten de inzet in eigen land.

Onze inzet gaat verder

De hoofdopdracht van Defensie is bijdragen aan militaire operaties van onder andere de NAVO, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Een beeldoverzicht van de actuele operaties.

Een referentie voor Afrika

Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. In de Congolese militaire school voor hogere officieren ontmoeten we drie Belgische militairen. Twee van hen begeleiden hier de Congolese lesgevers, de derde geeft raad aan de Congolese generaal die het hoofd is van alle militaire scholen in Congo.

Pages